Autor: ahiht

Autor: ahiht

Pärnu piirkonna õpiüritus – lasteaiaõpetajad õppisid roboteid kasvatustegevuses kasutama
november 30, 2018 Õpiüritus ahiht

Artikkel Pärnu Postimehest. Pärnu spordihallis õppisid lasteaiaõpetajad alushariduse haridustehnoloogia innovaatorite grupi õpiüritusel „Õpetajalt õpetajale“, kuidas kasutada õpirobotit BeeBot laste lõimitud õppes. “Lasteaias kasutatakse BeeBoti tegevuse mitmekesistamiseks ja lõimitud õppetegevuses. Laps saab roboti abil otsida tähti, tänu millele moodustub sõna, mida just taheti selgeks õppida. Samuti saab ta programmeerida roboti nii, et robot liiguks täpselt sinna,

Read More

Õpiüritus Digitehas
november 4, 2018 Õpiüritus, Projektid ahiht

​15.10. 2018 toimus Viljandis Midrimaa lasteaias teine õpiüritus “Digitehas”. Selle õpiürituse eesmärgiks oli tutvustada erinevate tehnoloogiliste vahendite kasutamise  võimalusi lasteaia õppetegevustes.  Õpiürituse erinevaid õpitubasid viisid läbi AHI liikmed ja aktiivsed õpetajad. Päeva lõpuks sai kokkukogutud osalejate muljed, mis olid ainult positiivsed. Õhku jäi kõlama soov, et selliseid õpiüritusi ka edaspidi korraldataks.

Õpiüritus “21. sajandi oskused eesti lasteaias
oktoober 1, 2018 Õpiüritus, Projektid ahiht

27. septembril toimus Tallinnas, Padriku lasteaias õpiüritus “21. sajandi oskused Eesti lasteaias!” Õpiüritus oli   projekti “Alushariduse pedagoogide digivõimekuse tõstmine” teine tegevus, mida toetas INNOVE   „8.1 Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine”, “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusjuhid“ meetme raames. Õpiüritus toimus koostöös Tallinna Ülikooliga, mille õppejõud Kaire Kollom ja Linda Helene Sillat viisid läbi koolituse digipädevuste ja 21. sajandi oskuste teemal. Õpiürituse teises

Read More

Alushariduse haridustehnoloogia innovaatorid tegutsevad
juuni 17, 2018 Õpiüritus ahiht

15. juunil, 2018 toimus esimene MTÜ AHI ametlik kokkusaamine Tartus, Rõõmupesa lasteaias. Kohale tuli 15 asjalikku ja aktiivset innovaatorit, kelle jaoks on tehnoloogia tark kasutamine lasteaias oluline.Kokkusaamisel kogusime kokku kohalolnute arvamuste alusel tehnoloogilise hetkeseisu Eesti alushariduses. Kaardistasime meie vajadused, võimalused, puudused ja tugevused. Ajurünnaku tulemusel tuli palju häid mõtteid ja ideid, kuidas paremini haridustehnoloogia valdkonna arengut alushariduses

Read More