AHI

AHI

AHI – Alushariduse Haridustehnoloogia Innovaatorid kogunesid esimest korda 20.10.2016 aasta sügisel HITSA nutiklassis.
Selle kogunemise ajendiks oli olukord, kus mitmed alushariduses töötavad õpetajad tundsid, et nad tahaksid jagada oma kogemust ja saada tuge lasteaias info- ja kommikatsioonitehnoloogia integreerimiseks õppe- ja kasvatustegevustesse.
Tõdesime, et Eesti lasteaedades on palju tegutsevaid tehnoloogiast huvituvaid inimesi, kuid nende toetamiseks ei ole ühtegi võrgustikku ega organisatsiooni. AHI sünnihetkele andis jõudu ja hoogu juurde ka innovaatilised ja kaasaegselt mõtlevad lapsevanemad, kes meie esimesel kogunemisel ka kohale olid.